Представяне на двуезичен албум „Икони от Странджа и региона на Бургас“

Представяне на двуезичен албум „Икони от Странджа и региона на Бургас“

24. 11.2021г. / сряда/ от 16.00ч. в сградата на БХГ „Петко Задгорски“

Излезе от печат най-новото издание на БХГ “Петко Задгорски”, двуезичен албум “Икони от Странджа и региона на Бургас”.

Галерията притежава една от най-ценните и уникални колекции от църковна живопис от региона на Бургас и Странджа. Иконите, които показваме в този каталог са представителна извадка на образци от ХVI до началото на ХХв. Професионално са заснети и представени 115 броя икони, царски двери, олтарен кръст и техни детайли от фонда на БХГ „Петко Задгорски“. Четиридесет /40/ броя от тях не са показвани и представяни пред широката публика. Те са почистени, реставрирани, консервирани и експонирани в иконна зала на Галерията.

В експозицията от икони на Бургаската Художествена галерия, можем да срещнем изключително разнообразие, като стилистика и подход на работа на иконописците,като малкото икони от черноморските градове са едни от най-старите образци в сбирката.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства“.

ЕКИП по проекта:© Климент Атанасов,реставратор на иконите

© Георги Динев, съставител, 2021

© Мария Алексиева, съставител, 2021

© Лилия Моллова, съставител, 2021

© Петър Пецин, художник на корицата, 2021

© Емил Спасов, фотография, 2021

© Преводаческа агенция „БЕЛ” ,

преводРецензии:проф. д-р Марин Добрев, директор на ХГ – Стара Загора

Георги Динев, директор на БХГ “Петко Задгорски”

Партньори по проекта : Община Бургас Художествена галерия Стара Загора Културен център Морско казино, гр. Бургас Дружество на художниците – Бургас СБХ ,гр. София НХА – филиал Бургас.

Благодарим за съдействието и подкрепата на учените от Института за изследване на изкуствата при БАН