Изложба Теофан Сокеров

Изложба Теофан Сокеров

За изкуството на Теофан Сокеров

„Теофан Сокеров е изключителна творческа личност от силното поколение, което влиза в българското изкуство в началото на 70-те години на миналия век. Това поколение, в което са и художници като Ванко Урумов, Стоян Цанев, Атанас Яранов, Николай Майсторов, Димитър Буюклийски и др., внася много по-модерен дух, артистична автономност и пласическо изразяване, противопоставящи се на консервативната естетика и строгите норми на така наречения „социалистически реализъм“, наложен от тоталитарната държава. През 1970-те години Сокеров е сред най-впечатляващите новатори в изкуството ни, тъй като донася съживяващите звуци на европейската модерна живопис в една доста тъжна и тягостна социокултурна атмосфера. Той е новатор и в монументално-декоративната живопис със своите 27 стенописа, чиито богати пространствени композиции са много по-различни от възприетия тогава плоскостно-стилизаторски, елементарен и наивен стил в тази изобразителна сфера……“

Румен Серафимов 

        изкуствовед