Национална изложба Акварел – 2022 на името на Ненко Токмакчиев

Национална изложба Акварел – 2022 на името на Ненко Токмакчиев

Национална изложба Акварел се организира за първи път в БХГ „Петко Задгорски“ като продължение на Регионална изложба Акварел на името на Ненко Токмакчиев реализирана през 2020г. В нея вземат участие художници от страната, които творят в тази живописна техника, приемат условията на утвърден статут и са преминали селекция от компетентно жури. Изложбата няма тема, което позволява на авторите да интерпретират различни сюжети и теми с помощта на акварелната техника в чистия и вид / без колаж, смесена техника и дигитални медии/.
За участие в Национална изложба Акварел до 11 март 2022 година 93 /деветдесет и трима/ автори изпратиха 150 /сто и петдесет/ творби. След проведено жури на 12 март 2022г. в състав :
1.Председател – проф. Ивайло Мирчев – преподавател в НХА, София,
2. проф. Марин Добрев – изкуствовед, директор ХГ Стара Загора
3. проф. Кирил Божков – преподавател в НХА, София
4. Диана Саватева – заместник-кмет Култура, туризъм и спорт, Община Бургас
Определи следните НОМИНАЦИИ:
Александър Христов, Ангел Гаджев, Димитър Чолаков, Иван Нинов, Майя Ананиева, Панайот Апостолов, Петър Кайраков, Тодор Тодоров, Цветан Казанджиев, Цончо Денев, Дамян Баев, Георги Петкови НАГРАДИ :
– Наградата на Община Бургас се връчва на художника: Иван Нинов „Мъртва природа“
– Наградата на БХГ „Петко Задгорски“ се връчва на художника: Ангел – Гаджев „Пейзаж“
– Наградата на СБХ за млад автор творба от фонда на СБХ се връчва на художника: Дамян Баев „ Срекме“
– Наградата на журито се връчва на художничката: Майя Ананиева „Дъждовен ден“ В залите на БХГ „Петко Задгорски“ ще бъдат експонирани 76/седемдесет и шест/, картини в техника акварел на 58 /петдесет и осем/, автора от страната. Официално откриване на Национала изложба Акварел на името на Ненко Токмакчиев, връчване на награди и номинации ще се проведе на 23 март /сряда/ 2022г. от 18:00 ч.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и партньорството на Съюз на Българските Художници.