НИ Биенале Приятели на морето – 2022

НИ Биенале Приятели на морето – 2022

“Морето  най-голямото събитие…”Христо Фотев

Под егидата на Община Бургас и патронажа на Кмета на града г-н Димитър Николов

  

           

             I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Националната изложба “Приятели на морето” за съвременна живопис, графика и скулптура е най-старата извънстолична национална изява- от 1968г. и се организира на всеки две години в Бургас.Изложбата беше прекъсната през 1984г., и възстановена  2004г. През м. август 2022г. се провежда десето подновено  издание. В същото могат да вземат участие всички художници от България, с живописни, графични и скулптурни творби, посветени на морето, които приемат условията на този статут.

             II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатори на Национална изложба – биенале “Приятели на морето” – Бургас’2022 са:Община Бургас, Бургаска художествена галерия “ПеткоЗадгорски” и Дружество на художниците – Бургас,.2. Национална изложба – биенале “Приятели на морето” – Бургас’2022 се провежда под патронажа на кмета на Община Бургас, г-н Димитър Николов.

3. Оперативната работа се извършва от БХГ “Петко Задгорски” – Бургас със съдействието на Дружество на художниците – Бургас.

4. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от такса участие, спонсори, рекламодатели и други.

5. Журирането на творбите за участие в Национална изложба – биенале “Приятели на морето” и наградите се определят от седемчленно жури, съставено от авторитетни български художници и представител на Община Бургас, утвърдено със заповед на кмета на Община Бургас.

7. Експозицията на Национална изложба – биенале “Приятели на морето” се подрежда в залите на БХГ “Петко Задгорски” и Дружество на художниците – Бургас.

8. Откриване на изложбата – 15 август /понеделник/ 2022г., от 18:00 часа  в залите на Бургаската художествена галерия “Петко Задгорски

9. Закриване на изложбата – 30 септември 2022г.

             III. НАГРАДИ

            Награда на Община Бургас за живопис — 2 500 лв.

            Награда на Община Бургас за графика – 1200 лв.

            Награда на Община Бургас за скулптура —2 500 лв.

Награда на БХГ „Петко Задгорски“ за живопис – 2000 лв.

            Награда на СБХ за млад художник – 1000 лв.

Награда на името на Тодор Атанасов –  1 000 лв.

Наградите са със силата на откупка.

Наградените автори получават и почетен диплом .

Наградените творби от Община Бургас и БХГ „Петко Задгорски“ остават във фонда на БХГ “Петко Задгорски” —Бургас.

                IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.

2. Творбите се получават на адрес:

             8000 Бургас

             БХГ “Петко Задгорски”

             ул. “Митрополит Симеон” 24

             телефон: 056/842 169

3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.

Журирането ще бъде на 18 юли /събота/ 2022г. в БХГ “Петко Задгорски” – Бургас.

4. Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения. Техниката и материалът са свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:

– за живопис до 120/120 см без рамката;

– за графика до 100/100 см без рамката;

– за скулптура до 120 см височина без постамента, площ до 1 кв.м.

Творбите да са в подходящ вид за експониране.

Графичните творби да бъдат рамкирани.

5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионната при продажба е 30%.

6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.

7. Всеки автор може да участва и в трите категории – живопис, графика, скулптура, като за всяка категория се заплаща отделно. Авторът може да участва с не повече от 2 творби в категория.

8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви, етикети поставени на гърба на всяка от творбите в горната дясна страна; придружени от банкова разписка за платена такса участие.

9. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща на място или по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG65 UNCR 7000 1521 7542 03

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Такса участие – Национална изложба

При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.

10. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

11. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 1 месец след закриване на изложбата.

12. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ “Петко Задгорски” – Бургас, като получава сертификат от галерията.

13. Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 2 броя на 50% от продажната цена.

14. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Национална изложба – биенале „Приятели на морето” 2022г.

V. СРОКОВЕ

получаване на творбите  – от 12юли /вторни/  до 16 юли /събота/  до 13.00ч.  – 2022г.

журиране –  18 юли 2022г.

откриване на изложбата и обявяване на наградите – 15 август /понеделник/ 2022г.

закриване на изложбата – 30 септември /петък/ 2022г.

За контакти:

БХГ “Петко Задгорски”

ул. “Митрополит Симеон” 24

8000 Бургас

тел. 056/842 169

Е-mail: burggallery@abv.bg

Дружество на художниците – Бургас

ул. „Александровска” 22

8000 Бургас

тел. 056/840 548Е-mail: burgaskihudojnici@yahoo.comЗА РЕГИСТРА