Обява за работа за консерватор/реставратор

Обява за работа за консерватор/реставратор

08.09.2023

ДЛЪЖНОСТ: консерватор/реставратор

КОД ПО НКПД: 26517006

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ или „доктор“ по:

1. специалност в областта на консервацията и реставрацията;

2.  друга специалност със специализация в съответната област на консервация и реставрация.

За предпочитане е да има професионален опит в областта на консервацията и реставрацията на ДКЦ : икони, кавалетна живопис , хартия ,дърво

– професионален опит – минимум 3 години

Вид работа: постоянна работа

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

Населено място: гр. Бургас

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Необходими документи за първи етап:

– автобиография (СV) и мотивационно писмо; копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата.

Втори етап:

Датата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати на втори етап ще се определи в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени по е-mail или телефон.

Дата на обявата: 08 септември 2023г.

Краен срок за подаване на документите: 22.09.2023г. до 17:00 часа

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа в сградата на Бургаска Художествена Галерия „Петко Задгорски“  гр.Бургас, ул. „Митрополит Симеон” № 24, или на е-mail burggallery@abv.bg