ПРОЕКТ НА БХГ Е ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ПРОЕКТ НА БХГ Е ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

По обявена сесия ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИТЕ И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА екипа на Бургаска Художествена Галерия спечели финансова подкрепа от Министерство на Културата за проект „Осъвременяване на  експозиционни площи и окачваща система в иконна зала на Бургаска Художествена Галерия „Петко Задгорски“ „

С проекта ще бъдат изработени 10 броя шкаф витрина /експозиционни  витрини/ за съхранение и експониране на икони. Подновена /осъвременена/ окачващата система за творби – църковна живопис – изработване на 60 броя  комплекта метални носачи за икони.