Официално представяне и откриване на обновена зала за постоянна иконна експозиция