Постоянна експозиция

Постоянна експозиция

Постоянна експозиция от фонда на БХГ.

Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ – I и II етаж.