ПРОЕКТ НА БХГ ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ПРОЕКТ НА БХГ ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Проектът на БХГ“ Петко Задгорски“ , “ Икони от Странджа и региона на Бургас“ е одобрен за финансиране от Министерството на културата. Основната цел на проекта е да представи част от своята богата колекция от икони в двуезичен албум. Тези образци са събирани през 60те и 70те години на XX век. Част от иконите представят типичния за региона поглед на местният зограф повлиян от вярванията и традициите характерни за странджанския край.Проектът е финансиран по програма ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИТЕ И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА.