Процесът „Синьо“ Съвместен експериментален проект на Радостин Дамасков – скулптор, Златина Дамаскова – графично оформление и дизайн.

Процесът „Синьо“ Съвместен експериментален проект на Радостин Дамасков – скулптор, Златина Дамаскова – графично оформление и дизайн.

откриване 21.10.2021г. до 26.11.2021г.

„Процесът“ разглежда традиционния подход по нетрадиционен начин – как с използването на 2D и 3D технологии скулптурната композиция може да се преобразува в други жанрове като рисунка, графика, пластичен релеф и цвят. Класическите образци в живописта и графиката са широко интерпретирани съссъвременни средства, но към скулптурата такъв подход е доста ограничен. Линия, цвят, форма – това са ключовите думи в проекта. Преливането им една в друга е основното предизвикателство в него. Този релевантен процес е дълбоко свързан с творческия интегритет на съвременния творец и иновативният подход е задължителна част в него.