СЛОВО И МЕМОВЕ

СЛОВО И МЕМОВЕ

„Слово и мемове“ е интердисциплинарен художествен проект, чрез  който се поставя генералният въпрос за търсене на диалог между различни области на вярата.Целта е чрез художествени средства и междуличностни взаимодействия, да се породи нова ситуация на толерантност.

В настоящият проект всеки от участниците ще изложи произведения които ще интерпретират темата за връзката между конкретната сграда и  творческите търсения на авторите.