Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ

Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 20.12.2022 ГОДИНА

§ 5. В Приложение 5 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, се правят следните изменения и допълнения:

  1. Раздел II Художествена галерия «Петко Задгорски» става със следното съдържание:
 Раздел ІІ  
 Художествена галерия „Петко Задгорски“  
1.Входен билет за индивидуално посещениевкл. ДДС3 лв.
2.Входен билет за деца над 7 години,  хора в неравностойно положение, ученици, студенти и пенсионеривкл. ДДС2 лв.
3.деца под 7 години не заплащат таксавкл. ДДС
4.Лекция/беседавкл. ДДС15 лв.
5.Ден на отворени врати в галерията – безплатно посещение Четвъртък  9-13ч.
6.За организиране на мероприятиявкл. ДДС50,00https://burgascouncil.org/zasedanie/1-160