Allegoria Sacra

Allegoria Sacra

Проектът Allegoria Sacra представя емблематични произведения на българското православно религиозно изкуство от Средновековието и Възраждането, съпоставени с постижения на съвременното българско и румънско концептуално изкуство, изградено на базата на сакрална тематика.  

В експозицията са включени творби от Музея за Зографско и резбарско изкуство гр. Трявна

Куратори : Красимир Русев, Иво Бистрички