проект на Бургаска Художествена Галерия одобрен за финансиране от Министерство на Културата